สมัครสมาชิก กับ เรา

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนทำการยืนยัน

*
*

*รหัสลับตัวเลข 6 หลักใช้สำหรับทำรายการฝาก หรือ ถอน

*
*

*ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับหน้าสมุดธนาคารเท่านั้น

หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลให้ ครบทุกช่องตามความจริงเพื่อผลประโยช์นของตัวคุณเอง และข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บใว้เป็นความลับไม่มีการเอามาเผยแพร่ในภายหลังแน่นอน และ ชื่อ - นามสกุลต้องตรงกับเลขบัญชีถอนเงินเท่านั้น หากตรวจสอบ เลขบัญชีธนาคาร ไม่ตรงกับชื่อที่คุณระบุใว้ ทางทีมงานจะไม่ทำการโอนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม


...